Архив за май, 2008

Има я България, няма ги българите интелектуалци

29.05.2008 | Публикувано в Актуално поетични

Има я България, няма ги българите учени

27.05.2008 | Публикувано в Лично егоистични

Има я България, няма ги българите журналисти!

18.05.2008 | Публикувано в Реално материалистични

Има я България, няма ги българите прависти!

14.05.2008 | Публикувано в Партийно политически

Има я България, няма ги българите икономисти!

12.05.2008 | Публикувано в Пазарно икономически

Има я България, няма ги БЪЛГАРИТЕ!

09.05.2008 | Публикувано в Държавно националистични