Анонимни личности /или човешки безличия!/

Всеки човек има собствено име дадено от родителите му! По наследство получава и фамилно име. Неговото АЗ е в собственото име, а фамилното служи за разграничаване от съименниците му!

Освен името, всеки човек наследява от родителите си материални и духовни активи! Разпореждането с тях е негово неотменимо право! Материалните да консумира, продава, подарява! От духовните да се възползува или не! Да ги приеме или отхвърли! Да ги узурпира за собствена употреба или да се разграничи от тях! Да ги признае и припознае като свои и да ги предаде в автентичен или видоизменен вид на своите наследници. Те от своя страна пък на техните.

“По дрехите посрещаме човека – по ума го изпращаме!” Осъвременено: “По името приемаме човека – по делата му сме длъжни да го оценим!” Да го обсъдим и осъдим, за да го отхвърлим или подкрепим! Да го уважим или съжалим! За да определим отношението си към него обаче, необходимо е да познаваме миналите му дела. Особено когато той е публична личност и от него зависи живота на други хора.

Без личностна легитимация навсякъде и за всичко не може един човек, едно семейство, една общност, една държава да вървят напред! Зад всяко човешко дело стои човешко същество, независимо от пол, възраст, етнос, вяра, език,… Независимо от естеството на извършеното и от резултатите му, то трябва да бъде личностно легитимирано, а не скривано зад група, организация, професия, народ! Не може да се обобщава, а трябва личностно да се назовават извършителите, както за похвала и подражание, така и за осъждане и назидание. Необходима е личностна легитимация в политиката, бизнеса, правораздаването услугите, сигурността,…навсякъде, където от един човек, зависят повече хора.

Биографията на избрания или назначен на общинска и държавна длъжност не започва с встъпването му! Той има минало и дела, които трябва да бъдат обществено достояние, за да бъде публична личност! Той е длъжен да се самооцени и едва тогава да реши дали да кандидатства за съответната длъжност! И да извади на показ миналото си, естествено ако има морал и човешко достойнство! А не други и след време да го разкриват и коментират! А той да мълчи или да ги обвини за намеса в личния му живот. Самото мълчание или оправдание за миналото си е доказателство, че той не е годен да заеме публичната длъжност. Заемайки я обаче, той превръща общността, институцията, държавата в свое подобие. Прави я анонимна, лицемерна, безперспективна! Това е проблемът на България днес! Ежедневно възникващите разкрития и скандали са с участие на анонимните. Те ангажират вниманието на хората в България. Убиват позитивното в тях! Правят ги апатични! Отнемат желанието им да се борят за правото си да имат достоен живот. Възникването на тези разкрития и скандали не е случайно по време и място, а е дирижиран спектакъл на власт и пари имащите! “Хляб и зрелища”за стадото наречено народ! Театър, поставен от ДС-чекисти, с участие на доносници – артисти.

Стачки за хляб – заплати без политическо искане за оставка на виновниците за бедността им обаче! Къде и кога – не стачкуващите решават! Кога и как да прекратят стачката – също! Кои и какви са водачите им? Какви са шеф – босовете им от ПОДКРЕПА и КНСБ? Синдици като желание, бизнесмени като призвание – това са те!

Скандал с огласяване на досие, както и предизвикана намеса на “гражданското” общество в защита на някоя детска площадка, горичка, или защитена територия е също така не случайно предизвикано зрелище за сваляне на напрежението. За изпускане на парата от парния котел България и за отклоняване на вниманието на хората от “руско-българската дружба” на управляващите олигарси! Единствено омразното на всички ДСБ питае черна неблагодарност към двойните ни освободители! Всички останали партии, граждански движения и бизнес обединения са в ролята на покор/е/ни длъжници към по-големия брат. Дребничкият Путин е велик-ан в техните очи! По линия на ДС-КГБ, естествено!

Анонимният човек не е и не може да бъде личност със собствено мнение и със защитени права на личността. Той е играчка в ръцете на обезличилия го! Чрез него властва безличието навсякъде у нас, така необходимо, за да властват операторите на машината за обезличаване-ДС. Но тя е само една позиция от всеобхватната КГБ, монтирала такива машини по целия свят! Така че, това не е национален – това е световен проблем. За съжаление, все още не оценен и изкоренен от англо-саксонските демокрации!

Липсата на яснота за скандалите и бедността в България означава, че огласителите не са и разяснители на случващото се! Едни, защото са негодни да ги разберат – други, защото не искат или не могат да ги обяснят. Защото са картотекирани или корумпирани негодници!

06 юли 2007г.

Коментари са забранени.