Цар Симеон втори и цар Киро първи

 

/единият наречен, другият опечен/ 

    Инки, индианци, аборигени,…

Негри, евреи, цигани,…

Християни, мюсюлмани, индуисти,…

 

    И над едните, и над другите, и над третите стоят изродени четвърти, които малко или повече са в ролята на изроди, които определят кои да ги има, кои не, неразбирайки, че с тези си действия, те разменят местата си в човешкия живот.  От господари, те се превръщат в жертви във Висшия смисъл на думата.

    Инката човек ли е, човек е? Индианецът човек, ли е, човек е? Аборигенът човек ли е, човек е? Ами негърът, евреинът, циганинът, нима те не са човеци? Нима християнинът, мюсюлманинът, индусът не са вярващи в Единния Бог човеци, пътят към който е само в изповеданието? Нима всички хора не сме божий създания, пригодени да обитават земята биологично, мисловно, духовно? Имаме телеса за храна и за вода, осигурени с труда. Имаме мозък, произвеждащ мисълта, която направлява дейността. Даден ни е и духа, за да се справим с греха! Всичко имаме, всичко ни е дадено, само дето трябва да го използуваме по предназначение. Да го подчиним на Онзи, който ни го е дал. Който ни е дал животът. А защо ни го е дал?

    Защо един родител дава живот на детето си? Не за себе си, а на детето си го дава. Той е готов да се жертва за него. Нима Исус Христос не се пожертва за децата-човеците, при християните. А още по-силна е саможертвата на Бог-Отец за своята рожба-човекът, като пожертва сина Си долу на земята, а след като изпълни мисията Му, го възкреси при себе си, Горе в небесата. Долу на земята като Поучител – горе в Небесата в ролята на Спасител!

    „Човешко е да се греши, от Бога е да се прости!” след измолената прошка. На земята грешки на телесата, в Небесата прошка на душата! На всяка грешка на земята има  прошка в Небесата! Но каква е грешката, а от там каква трябва да бъде прошката? Дали е за лъжа, кражба, убийство, прелюбодейство, родоотстъпничество, завист спрямо себеподобния? И равностойни ли са те една с друга? Отговор на този въпрос се опитват да дадат право-охранителните органи тук, долу, на земята. И да възмездят закон-нарушителите.  Колко право ни охраняват обаче, зависи от самите нас, охраняваните.

    Не така е било в миналото, когато е нямало закони, които да охраняват инките, индианците, аборигените,…подложени на варварско изтребление от европейската „цивилизация”. От християнска Европа, която е горила на клада инакомислещи „еретици”.

    Макар и на по-късен етап, същата съдба сполетява и негри, евреи, и цигани, които също като по-древните  си събратя, са обявени за непълноценни хора. За човеци втора категория! За да стигнем до източно-православния ченгесарски изолационизъм и мюсюлмански радикализъм! Тези отклонения в дадения ни Отгоре човешки живот са противопоказни за човешкото развитие и усъвършенстване. Те спират или отклоняват човечеството от правия му път. Но не могат трайно да го отклонят и спрат. Една по една бариерите издигнати от жестокостта и глупостта човешки падат и следващите поколения продължават пътя си напред-нагоре. По наклонения на-Горе Път, защото там е Истината и Животът!

 

Инки, индианци и аборигени

имаха нещастието да се родят на обширни, много рядко населени територии, а тъй като животът не търпи празно пространство, европейци го запълниха със своето, в началото, не-цивилизовано присъствие. Взеха земя срещу човешки живот. Смесиха местен с внесен отвън живот. Уплътниха територията, омесиха човеците. И днес там има конгломерат от старо и ново! Смесица от черни, червени и бели хора! С местно мюсюлманско и християнско вероизповедание! Има изключително разнообразие в обособените нови общности. Едни привлекателни, други отблъскващи. 

 

Негри, евреи и цигани

бяха и все още са проблем на човечеството като цяло.

    -Проблемът с негрите в САЩ, в много голяма степен е решен! Транспортиране от Африка за Северна Америка на жив робски материал остана в далечното минало. После беше премахнато робството на черни спрямо бели! Няма го вече и Ку Клукс Клан, като жалък остатък от миналото! За да стигнат американците до прозрението, че не цветното, а мисловното движи просперитета на едно общество. И затова американското общество просперира днес. 

    -Проблемът с евреите в Европа, нацистите и комунистите решиха като ги избиха! В Близкия Изток проблемът си стои и няма скоро да се разреши, защото не е мисловен, а е духовен!

    -Проблемът с циганите в Европа стои и предстои да се реши. С унгарските цигани, с румънските цигани, с българските цигани,…с разселените из Европа цигани, преименувани в роми! Циганин не е обидно наименование. Той е народност със свой език, музика, чергарски начин на живот, която през последните 70-80 години, другите общности насилствено я притвориха в гета, затвориха я в смрадтта. За разлика от другите народи, те са обединена общност, защото начинът им на живот ги кара да си помагат един на друг, да се движат един с друг, да се защитават взаимно! Това е чисто човешки, наложен живот, от който може да се излезе само с вяра, музика и обучение. Църквата, музиката и училището спаси негрите от робията и ги изравни с бившите им господари. Вярата, че Бог е един за всички човеци в църквата, че музиката на обществени места е за хората и че знанието придобито в училище ги прави не по-малко равни с белите. Тези три неща ги извадиха от робската нищета в негърските гета.

    Циганската музика, циганите имат, но вярата и училището нямат и затова те са това, което са. Не са онова, което негрите в САЩ са. Цар Киро минава за цар само на с. Катунци. Той не е като цар Симеон за българите! Не е и като Президент на САЩ, а си е най обикновен цигански цар, срещу който се надигна цялото нацистко-комунистическо войнство. Пред цар Симеон-овите дворци, подпаленото къще на цар Киро е уголемено копие на българската глупост. Пред бедите, които стовари на България цар Симеон-овото управление, цар Киро-овото престъпление е уголемено копие на българската публична наглост. Изкуствено да взривиш едно село и естествено да съсипеш цяла България са две несравними величини. Първата да раздуеш, втората да покриеш, ето на това му се вика перфектно ДС-изпълнение. „Покрай Илия да намразим и Свети Илия!” Покрай циганския цар, да намразим и циганските ни сънародници като крадци, убийци, мързеливи готованци. И да отвърнем поглед от царското семейство, което през 2001 г., за трети път спря България по пътя й напред и нагоре с помощта на  съпътстващите го блюдолизци – безскрупулни, безродни слуги.

    Българите мразят циганите днес. Циганите сигурно мразят българите. Омразата явно е взаимна, а „Двама се карат, третият печели!”. Кой е третият, печелившият? Време е да се огледаме и да разберем „кой крив, кой прав”? Циганинът или българинът? Или третият, накарал и двамата да се нападат един друг. Единаци-българи крадат финансово на едро, а мнозинство от циганите крадат битово на дребно. И едното, и другото е кражба, но каква? И доколко тя е във вреда на останалите българи, цигани, турци, евреи, арменци, на всички хора, които трайно населяват България? И доколко това е във вреда на държавата? И което е най-важно, насажданата омраза между двете общности /българска и циганска/ е пагубна за държавата като такава. Преди петдесет години белите и черните в САЩ се обединиха, докато белите и мургавите у нас са все още разделени, което означава, че България изостава от САЩ с половин век в цивилизационно отношение. И ще продължи да се отклонява от правия път, ако отношението на двете общности една към друга не се промени. Не се възроди! 

 

Християни, мюсюлмани, индуисти,…

са най-разпространените вероизповедания по света. Има и едно четвърто, атеистично изповедание, което Бог отрича, себе си божествено нарича.

    Египтяните са имали за Бог Амон Ра, прабългарите са се кланяли на Тангра, докато древните гърци са робували на много Богове: на гръмовержеца  Бог Зевс и съпругата му Хера, на Посейдон-Бог на морето, на Арес-Бог на войната, на Хадес-Бог на подземното царство,…, на Афродита-Богиня на любовта. Източните народи са имали и имат свои богове, но християнското, мюсюлманското и индуисткото вероизповедания като брой изповядващи и като дълбочина на вярата се открояват над останалите. Освен това само две от тях-християни и мюсюлмани съперничат помежду си поради пъстротата им по света. И двете ги има във всяка точка на земята, като всяко от тях има претенцията за непогрешимост. Мюсюлманското в по-голяма степен, с което компенсира по-изостаналото си обществено развитие. Докато Западният християнски свят е по-сдържан спрямо по-изостаналия Източен мюсюлмански свят. Именно тази разлика в обществено-технико-икономическото развитие е причина за появата на ислямския радикализъм. На верския им фундаментализъм!

    Числото три е свещено число! Всичко в живота е по три! Християнското вероизповедание-също! Дели се на западни-католици, източно-православни и протестанти. Двете: западно и източно се карат, третото, протестантското печели! Именно то разширява своето влияние сред вярващите, защото изповеданието им е в най-голяма степен опростено относно сграда, обзавеждане, свобода на  проповедта. И е ограничено относно възможността за злоупотреба с властта.

    Не така стои въпросът с Източно православната ни църква днес след безбожните 60-70 комунистически години. Божиите  храмове и църковните имоти са на първо място в полезрението на висшите ни духовници. Овладяването им става с не съвсем божествени средства. Освен това „Рибата се вмирисва от към главата!” гласи народната мъдрост за случая. А главата на БПЦ в лицето на синодалите ни е тотално вмирисана. Мнозинството от тях, начело с лидера им са продали душите си на ДС-мамона. Ни жест за покаяние, ни зов за прошка се отрони из под окосмените им уста. А от очите на вече столетния им Патриарх, от време-на време проблясват светкавици, което не е характерно при един благочестив старец. Само трябва човек да се вгледа в неговия поглед. За разлика от него, всерусийският Патриарх Кирил не крие тази своя същност. Дойде, посети държавните ни и духовни мъже и се разпореди все едно че е у дома си. Един армейски генерал би завидил на способността му да наставлява, направлява, управлява. От малкото кадри, които БНТ показа в черквата Ал. Невски /той не е светия/ видяхме руско-помазания Георги Първанов със свитата си. Отделно от всички останали, в ролята на политически прокажен чинно стърчеше Симеон втори със съпругата си. Виждайки тази негова самота на фона на комунистическата Първанов-а тълпа, човек стига до заключението, че той и неговата монархия бяха използувани във властта, а днес са захвърлени в калта. Така както винаги правят комунисти и нацисти.

    Времето на кралете в Европа не е отминало! Няма скоро и да мине. На английската кралица, на испанския крал, на датския крал, на люксембургския,…докато времето на царете в Европа вече е минало. На руския, сръбски, български царе! На тяхно място се възцариха Сталин-Тито-Димитров. А днес бяха и все още частично са Путин-Милошевич-Първанов. А царе като цар Симеон и цар Киро са използувани като маши за съсипване на човешки съдби в съответните страни.

 

28 май 2012г.

Коментари са забранени.