Ох боли!

Само хората отишли при доктора казват „Ох боли!” Никой не отива в Здравната служба, в болницата и в селската здравна служба без да има проблем с нещо от тялото си! От косата до петите! Всеки отива при доктора с „Ох боли!”. Повечето от болните са недоволни от направеното за тях, защото живота на всеки от нас е ограничен. Идва един момент, когато всеки от нас ляга някъде, което е край на неговата земно пребиваване. И си отива в далечина във времето, което е част от неговата служба на земята.И затова здравното министерство, болниците и малките здравни  служби във всяка световна страна са недоволни от направеното от правителството.

Здравното министерство се грижи за здравето на човека пациент. За неговите болки.  Образователното министерство се грижи за ума на човека тук долу на земята. Истинската духовната сфера  е част от духа на човека, което е неговото пребиваване след като се пресели! Физическото здравe, ума на човека и духовната сфера, това са трите части в човешкия живот. Няма ли едно от тях, човекът е животно без ума и духа. Човекът не е за бъдещето без ума, а с отсъствие  на духа, той не е за Истинския свят.

Докторите са изцяло против това, което висшите органи искат от тях. На тях им дават много модерна техника, която с всяка изминала година се разширява и уголемява. С нея те работят върху пациентите за да ги лекуват. Само до някъде, защото времето на всеки пациент не е до доктора! Не е и до съоръженията му, с които той работи. Не е и до външните хора, които стоят зад него. Той е част от Онзи, който е Горе в Небесата в Светлината. Той е от Бога, а не от другите земни хора.

Докторите имат в себе си онова, което им преподават в университетите. Да са на ниво към пациентите.

1. Да разбира онова, което пациента му казва.

2. От онова, което съоръжението му казва.

3. И към онова, което учителят му е казал, за да стане добър доктор.

Има ли ги тези три неща, той може да бъде добър доктор. Липсва ли едно от тях, той трябва да си търси друга работа, защото не е доктор за пациенти. Бог е този, който следи работата на доктора. Ако той не го одобрява работата му е обречена.

Що се отнася до пациента, той трябва да разбира, че е в ръцете на хора като него. Докторите са също хора като лекуваните. Те имат същата  работа с хората дошли при тях за да потърсят лечение. Дошлите не трябва да са недоволни от докторите. Не трябва да обвиняват доктора за здравословното си състояние. Може да не е виновен лекуващия доктор, а да е края на земния му път. И че е време да се оттегли в небесна почивка, където ще трябва да отговаря за постъпките си на земята. Пред кого, не знам, но сигурно има някой, който следи всеки от нас на земята.Това е сигурно и затова хората, които по-рано си отиват са най-добрите хора. Те са изживели онова, което е дадено на всеки от нас. Да бъде добър към заобикалящите го. Да бъде добър и към онзи, на който дължи появяването си на този свят. Да му благодари със всичката си любов, на която е способен. Това е нещото, което всеки от нас трябва да знае! А онези, които живеят до дълбока старост /като мен!/ не заслужават този дълъг живот.

Хората около пациента имат мнение за работата на доктора. Те или са разбрали, защо това е така с техния пациент и не обвиняват доктора и другите около него. Те разбират, че края на всеки пациент не зависи от доктора. Има някой много по-висш орган от доктора, който определя докъде е земния път на пациента. Него никой не може да обвини, защото той стои на много високо място. Има и много нещастни хора, които търсят вината където не е! В здравната служба и хората около нея. Това не е редно, защото всеки си получава онова, което е „заработил” тук долу на земята. Ако не тука, то на Другия Свят! Няма ненаказани хора! Това всеки от нас трябва да знае!

Защо здравното министерство във всички страни в света е на най-лошата част от правителството И защо всеки министър в началото е добър, а веднага след това е най-лошия! Защо болниците, бързата помощ, съоръженията, телефоните за връзка с болниците и т.н. не са на високо ниво. Все някой е виновен за всичко това. Кой ако не докторите, тяхната служба и всички около нея са виновни за това, че хората рано или късно си отиват. Нещо което никой не може да промени. Това е даденост за всеки от нас!

Кой я направи така, че всеки човек ще бъде изпратен в Отвъдното. Всеки от нас трябва да знае, че това е Божи закон и ние сме длъжни да се подчиняваме на него. Ако ли не, това е Богохулство! И затова приемайте всичко като даденост и не корете никой от хората от които имате нужда.

Всеки от нас отива при доктора с „Ох боли!”, а не той да дойде при нас за да ни лекува. Ние отиваме при него, а не той при нас! Това е нещото което никой от нас не трябва да забравя. Ние сме потърпевши, а не той към нас! Така че трябва да забравим всички останали неща, а да се примирим с онова, което ни се сервира. И да го приемаме с болка или удоволствие! Кое от двете, зависи изцяло от нас! Ако е „Ох боли” е с болка! Ако ни е излекувал с Божията помощ, с удоволствие! Това е нещото, което никой не трябва да забравя!

А хората около пациента не са прави да обвиняват доктора заради неговата небрежност! И към хората около него? Те не са прави си мисля аз! Нека да осъзнаят написаното по-горе и тогава ще бъдат по-взискателни към себе си и другите, от които зависи техния пациент!

28 юни 2017 г.

Георги Алексов

Коментари са забранени.