Правосъдие /Майкъл, Максим и Патриарх Максим/

ПРАВО-СЪДИ-Е! Право ли съди българският съд при различните казуси или е пристрастен материално, национално,… духовно? И отчита ли той, че над него има един много по-висш Съд, на който всички сме подвластни: прокурори и съдии, ищци и ответници,…., клетници и съзаклятници!

В крайната фаза на един съдебен процес има присъда базирана на аргументи от обвинение и защита, по които един безпристрастен съд трябва да РЕШИ съдбата на обвиняемия така, че да има положителен обществен отзвук относно решението!

Такива ли бяха решенията по делата на англичанина Майкъл Шийлдс, руснака Максим Стависки, българина Димитър…./очите/, собствениците на дискотека Индиго? Различни съдебни състави, различни казуси и различно аргументирани присъди. Не по тежестта на извършеното престъпление, а по съвсем други, чисто наши си български критерии! Жалко за съда, който носи определението “български”. Жалко за медиите, които реагираха неадекватно по всяка една от присъдите! Жалко и за нас българите, които със своето отношение към всяка една от присъдите доказахме, че не сме гражданско общество, а сме възпитаници на Полковник-патриарх Максим и сие! Жалко, много жалко!

ПРИСЪДАТА

Осъдиха английския спортен хулиган за нанесена телесна вреда на човек при сбиване /как е пострадалият сега?/ на 20 години български затвор и милиони левове обезщетение! Дадоха на пийналия руснак-световен шампион и активен борец срещу алкохола, за един смъртен и друг осакатен живот, символична присъда и нищожно обезщетение! Оправдаха виновните от Индиго за седем детски живота, така както не намериха виновни преди години за други 14 млади живота, варварски изгорени на околовръстното на София шосе! Осъдиха призналия се за виновен бургаски нарко-бос, но не осъдиха, а по особено жесток начин умъртвиха колегата му в Благоевград! Различни присъди от различни съдебни състави, но съпоставими по своята тежест спрямо извършеното престъпление. При всяко едно от тях има ли смекчаващи вината обстоятелства? Има ли признание на вината и което е най-важно има ли покаяние за извършеното, за да има опрощение! ГРЯХ-ПОКАЯНИЕ-ПРОШКА! Има ли го това, извършителят няма да повтори извършеното! А и присъдата на човешкия съд не е окончателна-над нея е тази от Господ-Бог, която е сигурен коректив на човешката!

ОБВИНЕНИЕТО

Обвинение на следствие и прокуратура и защита на адвокатура-това е процедурата в съда! В човешкия съд! Но има и едни други обвинения в публичното пространство спрямо едната или другата страна. Естествено е да има и оправдания за стореното от двете страни! Естеството на този предизвикан публичен дебат показва дали в България има гражданско общество! Дали хората имат собствено, неповлияно отвън свое мнение по всеки един от казусите, довели до осъдителна или оправдателна присъда. Дали вземат под внимание всички обстоятелства по време на деянието.

Майкъл като англичанин, по презумпция е спортен бандит, защото е от капиталистическа страна, която е била срещу освобождението ни от турско робство. Независимо от резултата от деянието му, независимо от покаянието му, трябва да го разпънем, да не го помилваме и да не го екстрадираме в английски затвор! За това, че удря българин, ако че друг български спортен бандит с бомба осакати невинно момиче, а има и убити “по невнимание” но те са си наши, не са чужди и на тях може да им бъде простено.

Максим като руснак, по презумпция е невинен, защото те, руснаците, са ни освободили от турско робство и от монархо-фашизма и капитализма, ако че той, подпийналият борец срещу алкохола, качен на своя джип-танк господства по шосетата български! Бил световен шампион, но той е също толкова човек, колкото убитият и осакатената са. И какъв е резултатът от челния удар за двата автомобила, че само от единия са потърпевшите? Отчетено ли е всичко това при произнасяне на присъдата?

Максим-Патриарх български, защо мълчи за случващото се в България? Не да обвинява, а да наставлява е призвана Българската православна църква. Да приобщава хората в България към Бог и Неговите законови послания за живота тук, долу на земята, за да бъдат подготвени за живота там горе в небесата! Отделянето на материалистично светското училище от духовно-религиозното е основния проблем на България днес. Атеизмът на българското общество е основната причина за анахронизмите във всички области на живота ни. И най-вече в съдебната ни система!

ОТЗВУКЪТ

в българското публично пространство по отделните присъди беше различен, но в повечето случаи бяха изказани диаметрално противоположни оценки! От Осанна до Разпни го! Тази разнопосочност показва, че има проблем! Проблем в съда или проблем на хората взели отношение по всяка една от присъдите! По случая Шийлдс-лаконично съобщение за произнесената присъда и за отказът на институциите да го помилват или екстрадират, както и гробно мълчание на българското общество за или против присъдата! Не така е по случая Стависки. Повече “Осанна” и много малко “Разпни го”, защото обвинителната информация не беше пълна, а беше оправдателна! Виновните в Индиго бяха оправдани с смешните 800 лева, но беше наказано миналото на голямата българска баскетболистка Ваня Войнова! Посмъртно, което е духовен проблем на съдебната ни система! Признатата вина и договорена присъда за нарко-боса, с което се избягва многогодишен съдебен процес с неясен край доказва, че българите не вярват в правосъдната ни система.

Тези няколко произнесени присъди поставят няколко въпроса пред българското общество!

  • Българският съд независим ли е от външна материална и политическа намеса?
  • Българският съд вътрешно свободен ли е или е предубеден при вземане на своите решения?
  • Българският съд има ли разбирането, че неговите решения не са от последна инстанция и че самите магистрати могат да се озоват на подсъдимата скамейка след време там, горе, пред абсолютния и непогрешим Съдия?

ВИНАТА

“Всички са маскари” битува в българското публично пространство по отношение на управниците ни, включващи и магистратите от правосъдната ни система! А защо не перифразираме маскарлъка във “Всички сме виновни за случващото ни се!”, защото те, избраните и назначени са наша най-достойна българска извадка! “Всеки народ заслужава управниците си!”

01-02-2008г.

Коментари са забранени.