ЛЪЖАТА отгоре, ИСТИНАТА отдолу

Всеки кандидат за властта, малко или повече преиграва в обещанията си преди избори! ЛЪЖЕ! Тази лъжа става ИСТИНА за управляваните, след като той започне да управлява, стига те да са достатъчно прозорливи, за да я разберат! В противен случай, те отново ще бъдат излъгани!

И така, кой е измаменият, ако има лъжа? Този “който изяжда зелника”-лъжецът, крадецът, насилникът, или онзи, “който му го дава”-излъганият, окраденият, насиленият? И каква е ролята на третия, разположил се между двамата? Кого обслужва той? Себе си, обслужвайки негодника, или потърпевшите превръщайки се в част от тях? Влиянието на този трети е много силно при силно поляризираните общества на политическа, икономическа, духовна и на всякаква друга основа, като тази поляризация в много голяма степен се дължи на него, медиaтора! Колкото диапазонът между полюсите лъжа-истина е по-голям, толкова по-раздалечени са управляващи и управлявани в своите приоритети, възможности, живот! Интерес от това раздалечаване имат лъжците по лесно обясними причини, а и обслужващите ги медии, защото само тогава те са им необходими! Потърпевши са управляваните! Но те със своята възможност да избират властниците си и да четат, слушат и не вярват на съветниците си, могат да скъсят тази дистанция, която пряко влияе върху живота им. Като сами избират на избори живота си без да се влияят от гръмогласието на първите и шепота на вторите, а чуват само своя вътрешен глас какво им говори, на какво ги учи със съзнанието, че те, избраниците им, са човеци като самите тях. Че те ги избират-назначават, за да им свършат една работа, която е като всички други работи в живота! Каквато е и тяхната работа на земеделец, юрист, предприемач, търговец,….наемен работник! Политиката е професия като всички останали! Важно е дали политикът е годен за тази работа или не, както е и при всички останали работни професии! Същото е и за журналистите! Който не си върши работата да бъде предупреждаван и уволняван! За изборните работни места също е необходима корекция на поведението или уволнението им от работодателя-избралия ги на избори, ако са негодни да управляват!

ЧАСТНО монополна – ДЪРЖАВНА- ЧАСТНО – конкурентна

ЛЪЖА е, че държавната икономика, която по презумпция е монополна е по-добра от частната! ИСТИНА е, че частната по своята същност е по-добра от държавната, но не и монополно частната, която е икономическа патология изродена от корумпирани държавници! Държавната икономика уеднаквява мнозинството от хората в бедността заради безотговорността им! Конкурентно-частната уеднаквява мнозинството от хората в просперитета, поради наличие на личен интерес. Частно монополната е по-лоша и от държавната.

До промените, икономиката на България беше държавно монополна чрез одържавените предприятия и кооперираната в ТКЗС земя. Нямаше конкуренция между отделните субекти, а имаше “социалистическо съревнование за изпълнение и преизпълнение на план/ове/, спуснати от държавата! Имаше петилетки!” Това е факт неоспорим! По време на вече двадесетгодишния преход, собствеността върху средствата за производство претърпя странни за световната практика метаморфози. Държавна, кооперативна, общинска, публично частна, частна, концесионна,…., нещо като продължение на бисера от началото на прехода: “Земята е на собствениците, на тези, които я обработват и на онези, които искат да я обработват!?!” Всички тези форми на собственост са средство на ЛЪЖАТА, за да се добере до собствеността върху земята и парата, а ИСТИНАТА е, че за да има просперираща икономика, първото и най-важно условие е да няма монопол, а да има конкуренция във всяка производствена човешка дейност! Където няма монопол, а има конкурентна среда, само там трябва да се раздържавява! Превръщането на държавния монопол в частен монопол е деструктивно мероприятие!

ПО ДЕЛАТА ИМ ЩЕ ГИ ПОЗНАЕТЕ

През последните 20 години собствеността, а от там и производството на храни, стоки и услуги премина през три фази на развитие, а днес се реализира четвъртата фаза.

- В началото беше онаследената от бащите, държавно и кооперативно монополна собственост, която синовете им източиха, съсипаха, фалираха, но не реституираха и не приватизираха! Фалираха за трети път държавата през зимата на 1996-97г., след Живков-ия и Луканов фалити! Обедниха хората, обогатиха себе си!

- Само за четири години /1997-2001г./, държавно монополната собственост на фалираните и губещи икономически субекти беше раздържавена от ОДС и превърната в частно конкурентна. Такива бяха заводите на мастодонтите БАЛКАНКАР, ЗММ, МЕТАЛХИМ… Такъв беше БГА Балкан и Кремиковци. Всички те, а и продаденият на ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ работиха и работят в конкурентна среда!

Много от тях са в небитието, защото не бяха пазарни субекти!

- За други четири години /2001-2005г./ хашлаците на Симеон, от държавно-монополните структури изродиха частно монополните: електро-разпределителни дружества, БТК, топлофикациите,… Освен личния /корупционен/ интерес на авторите на тези безумия, няма никакъв друг смислен аргумент! Концесиите за по 30-40 години отдаване на собственост и дейност в монополна среда са също така антипазарна икономическа практика! Концесията на магистрала Тракия, на Софийска вода, на чистотата в София, на топлинни счетоводители,….са все непочиващи на икономическа логика антипазарни субекти! Държавно-монополните могат все пак да бъдат контролирани чрез избор на управляващите, които ги управляват, докато в частно-монополните потребителят на услугата не е защитен от монополиста. Синдикатите защитават работещите в тях, което отново рефлектира върху потребителя!

- Четвъртата фаза е започната, но все още не е завършена от комунистите, царистите и депесистите! При нея монополът върху собствеността и дейността е делегиран на чужденци продажно-политически, а не обосновано икономически! Това е АЕЦ Белене, Бургас-Александропулис, Синият поток, Черноморският шелф и още и още, и още…Каквото поискано-това дадено,“продадено”, подарено на чужденците!

Първата фаза е планово-държавно-монополистична, реализирана от комунистите! Втората е частно-пазарно-конкурентна, дело на Костов-истите! Третата е частно-монополно-ретроградна извършена от царистите, а четвъртата е политико-национално-нихилистична, отново дело е на комунистите!

Четири фази! Няма да има пета, защото няма да има, а и вече няма пазарна икономика в България! И затова толкова често и навсякъде се тръби че има! Как може да е пазарна, след като това не е икономика, а е някакъв олигархичен сурогат при стоките, храните и средата, в която живеем:

Производството на услуги: търговски, транспортни, сервизни, строителни, почивно-туристически,…..е пазарно-конкурентно!

Производството на стоки за износ е епизодично и е чуждо!

Производството на храни в основата си е олигархично и монополно в Орсовите кооперации и в монополно и картелено изградените сдружения на зърно-, месо- и млеко-производителите!

Производството на инфраструктура и дейности свързани с околната среда са също така на монополно-партийна основа!

Програма САПАРД кого и какво финансира? Монополните “орсовки” и изкуствено, без хранителна база, изродени птице-,овце-, краве-ферми и техните производни, ли? Или преработвателната на земеделски суровини промишленост, след като производството им е в колапс? Ами по ИСПА и по ФАР с политическите назначения в семейни фирми, които са корупционни изпълнения, какво?

Парите от ЕС са спряни, но плащанията от държавния бюджет по тези програми не били спрени! И ако от ЕС не бъдат изплатени поради корупционни практики, тогава членският внос на България в ЕС практически ще отиде в джобовете на субсидираните по много линии псевдопроизводители! Това е тъжната българска ИСТИНА.

ЛЪЖАТА отгоре е притиснала българското общество отвсякъде, така че ИСТИНАТА отдолу я няма в публичното ни пространство! И затова управляваните непрекъснато възпроизвеждат управляващите!

16-03-2008.

Коментари са забранени.