Универсалният /за монопола, конкуренцията и още нещо/

Роден съм и живея в р-н Връбница на гр. София. Имам апартамент в р-н Люлин. Съпругата си взех от р-н Възраждане. Семейството на сина ми живее в р-н Средец. Дъщеря ми има апартамент в р-н Лозенец. Едната ми сестра живее в р-н Нови Искър. Другата ми сестра живее в р-н Надежда. Племенникът ми живее в р-н Красна поляна, а сватовете ни-в р-н Овча купел.

Едната ми дъщеря се омъжи за австралиец и живее в Австралия, а другата ми дъщеря отиде много надалече! Племенничката ми се омъжи за американец и семейството й живее в САЩ, а семейството на племенника ми се засели в Испания! Баща ми беше земеделец, единият ми сват беше учен, а другият е дребен бизнесмен!

Моята универсалност е плод на живота ми в следните 10 области:

  • като малък, а и сега като възрастен се занимавам със земеделие,
  • като машинен инженер – професионално с машиностроене,
  • като “направи си сам” с всякакъв вид строителство,
  • като потърпевш обект съм наясно с българското здравеопазване,
  • като учил, следвал и работил, имам мнение за образованието ни,
  • като непримирим съм наясно със съдопроизводството у нас,
  • като бизнес-оценител и съпоставител съм икономист,
  • като безпартиен се занимавам с политика, без да участвам в нея,
  • като принуден да пиша имам претенция да съм журналист,
  • като всеки човек имам своите пристрастия и в спорта!

Това съм аз, живелият в три различни политико-икономически системи: монархическа, комунистическа и олигархическа! Имам претенции да познавам лицата на монарха, комуниста и олигарха! Но не и на демократа, който е дефицитна стока в нашата България! Тук-там ако се мерне на политико-икономическата сцена, той бива нападан, охулван, оплюван, отхвърлян от обществото ни като цяло, което се чувства комфортно в битовата си мърсотия, умствената си простотия и духовна порнография!

С технико-технологичното развитие и усъвършенстване на човечеството се върви към все-по тясна специализация в познание, можене и правене! Универсализмът /всичко да разбираш, можеш, правиш/ остава в миналото и затова малко или повече аз съм човек от миналото, който е неразбиран от днешните! Но без него, човек не може да си изгради верен мироглед за окръжаващата го среда и хората в нея, защото нещата в различните области на живота са взаимно свързани. Това е една от причините хората днес да са объркани, за да бъдат лъгани, грабени, насилвани, убивани! В какво се изразява тази сбърканост, тук и сега ще се опитам да изясня:

КОНКУРЕНЦИЯТА

е стимул за развитие и усъвършенстване на човешкото общество в трите му форми на съществуване /биологично, умствено и духовно/. Без нея има застой или упадък в развитието му. Най-върлия враг на конкуренцията е частният монопол! Държавно-общинският не е желателен, докато частният монопол е недопустим и в трите области на човешкия земен живот! Това е доказана от живота неоспорима истина! Оспорима обаче от днешната българска действителност!

ПРОИЗВОДСТВЕН МОНОПОЛ
на храни, стоки и услуги

Цените на храните главоломно растат, защото има частен монопол при производството им в новите ТКЗС-та на местно ниво и частно-картелен монопол на зърно-,млеко и месо-производителите в национален мащаб. Универсалните частни и конкурентни ферми, които са гръбнак на всяко земеделие не се родиха, защото комунистите превърнаха държавния монопол-ТКЗС /АПК/ в частен монопол-1200-те “орсови” кооперации по места. Частно-дребното е жизнено, докато общото, макар и уедрено-“Кучета го яли!”!

Цените на стоките са пазарни, защото се формират на частно-конкурентна основа. Който предлага евтина и качествена стока-продава, печели и съществува! На който стоката е скъпа и некачествена-загива, фалира.

Цените на услугите главоломно растат, защото има частен монопол при производството и предлагането им на потребителя! Концесиите за вода, чистота и продажба на топлина по места, както и тези за инфраструктура в държавен план са частно-монополни. Продажба и превръщане на държавния монопол в съобщенията, енергетиката и енергийните ресурси в частен монопол е национално предателство, ненаказуемо от съда, но наказуемо на избори!

Така нареченият преход от тоталитаризъм към демокрация трябваше да трансформира държавния монопол в производството на храни, стоки и услуги в конкурентно-частно производство и предлагане. Трябваше, но не стана! Не случайно, а предварително планиран беше този преход.

Годините до 1997г. бяха на храните като жизнено важни! Тогава държавният монопол комунистите превърнаха в свой частен монопол. Тогава изкупиха зърно-складове, сградите, техниката като власт и пари имащи. Не напразно те шикалкавиха със законите за собствеността върху земята. Тогава запазиха кооперативния монопол като частен такъв чрез “орсовките”!

Годините 1997-2001г. бяха на стоките! Държавните работилници, заводи, комбинати, на които беше осигурен от държавата изкуствен монопол бяха превърнати в частно-пазарни! По-голямата част от тях си отидоха, фалираха, защото не бяха конкурентно способни, а останалите се нагодиха към пазара.

Годините 2001-2008г. бяха и са на услугите! Концесии на вода и чистота /по-рано от кметове като Софиянски в София/, на пътна инфраструктура и на летища. Продажбата на БТК и на Електро-разпределителните дружества, на топлофикационните дружества,…. това са все частно-монополни субекти, които са неконтролируеми в пазарни условия! Трябва ясно и открито да се заяви, че тези сделки са сключени или от негодни или от негодници!

ПРОИЗВОДСТВЕН МОНОПОЛ
в знание-познанието

“Ум царува, ум робува, ум патки пасе!”е казал и доказал човешкият живот! Умът на царистите създаде частния монопол в услугите /Софиянски е също царски човек/! Умът на комунистите възцари частния монопол при храните преди 1997г. и безумно дадоха-създадоха частен монопол в енергетиката след 2005г.! Умът на избиралите ги /гласували и негласували/ е в ембрионална псевдодемократична фаза! Умни са царистите, роби на Путин са комунистите, зелена трева пасат, студена вода пият избирателите!

Образование се получава не само в школото, което е монополизирано и няма конкуренция между отделните субекти! Хората се образоват и от медиите, които също така са монополизирани от тайните хора и мръсните пари! Наличието на монопол в образователната среда е основната причина да има монопол в материалната среда!

ПРОИЗВОДСТВЕН МОНОПОЛ
в духовния живот

Имаше и все още има опити от монополистите да монополизират и духовния живот на българина с налагане на институцията БПЦ като водеща и единствена! С православни дъги, плод на които са балканските войни! С насилствена окупация на черкви и манастири, неразбирайки, че това са най-обикновени сгради, а не са човешки души! И с изкористяване общението на човека с Бога! Да, ама насилствено-материалното няма власт над духовното! Като резултат на тази повсеместна духовна атака за монополизация на духовния живот на българина, той се обезвери или промени вярата си в протестантска.

ВИНАТА

Необяснимо е защо в устата на всички е само БГА Балкан, която в конкуренция на други 20-тина компании фалира, а се мълчи за монополистите в съобщенията /БТК/, в енергопреносната мрежа и в енерго-производителните субекти, които осигуряват монопол на олигархията! На руската и на производната й у нас! С изчезването на БГА Балкан, цените на полетите от България до света не се вдигнаха, докато от частния монопол при храните и в услугите, цените на ток, газ, вода, топлина, чистота,…храна хвърчат неудържимо все по-нагоре! Така че, естествено е обществото да се запита кой и защо превърна държавния монопол при храните и услугите в частен монопол? Не са ли комунистите и монархистите, а не Костов-истите, които създадоха конкурентен пазар на стоките!

ИЗХОДЪТ

от така създадената плачевна ситуация у нас не са европейските пари, които стимулират монополизма при храните по САПАРД и на услугите-по ИСПА и ФАР! Концесиите прекратени на каквато и да е цена, а авторите им огласени и проверени за корпоративни и корупционни интереси, това е решението! На частно-монополните да се търси конкурентна алтернатива, защото без конкуренция няма развитие, а има повсеместен грабеж!

Коментари са забранени.