ОМРАЗАТА – рожба на завистта /“Господи, пази ме от приятели, от враговете аз сам ще се пазя!”/

Любов и омраза

“Силно да любиш” е много трудно! “Силно да мразиш” е много лесно! Защото:

 • Едното е градивно-уголемително, другото е разрушително-унищожително!
 • Обичаш ли, даваш от себе си, мразиш ли, отнемаш от другия!
 • Обичта е дело на мисълта и духовността, омразата-на завистта и заслепеността!
 • Обичта е отговорност, омразата е оправдание!
 • Обичта е от небесата, омразата-от изпод земята!
 • Обичта е в светлината, омразата-в тъмнината!
 • Обичта е привличане, омразата-отблъскване!
 • Обичта е духовно усилие, омразата е емоционалното му насилие!
 • Обичта е дело на труда, омразата-на мързела!
 • Обичта е живот за всички, омразата-живот за никой!
 • Обичта е в диалога, омразата е в монолога!
 • Обичта е от Бога, омразата-от сатаната!

Дух и плът

Преди две хиляди години, Духът и плътта човешки са определени, изяснени и разграничени от Бога чрез мисълта в “Галатяни 5:17-23” /цитирам/:

“Защото плътта силно желае противното на Духа, а Духът противното на плътта, понеже те се противят едно на друго, за да не можете да правите това, което искате /с мисълта си/.

Но ако се водите от Духа, не сте под закон.

А делата на плътта са: блудство, нечистота, сладострастие, идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревнования, ярости, партизанства, раздори, разцепления, зависти, пиянства, пирувания и тем подобни, за които ви предупреждавам, както ви и предупредих, че които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство.

А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, верност, кротост, себеобуздание, против такива неща няма закон.” /край на цитата/.

Дела и плод! Плът и дух! С плътта си човек на дело прави едно! От духа човек като плод получава друго, като едното е коренно противоположно на другото! Дели ги само мозък-мисловното! Материята човешки мозък-производният му нематериален мисловен продукт!

Завистта е дело на плътта, а омразата е нейното духовно изражение. На духа са подчинени мисълта и плътта! Когато човек мрази, той е в състояние да измисли и изрече скверни думи, да извърши сатанински дела! Омразата обзела духа, замъглява мисълта, развращава плътта!

Омразата в живота на българина

От психиатрията на духа /д-р Михайлов/, през математиката на мисълта /проф. Константинов/, та до антропологията на плътта /д-р Александров/ човешки, всичко това е впрегнато за спасяване на дясното в България след 2004 година. Бавно и възродително, дълбоко и напоително се всмуква омразата към само едно, единствено лице, превърнато в изверг, демон, страшилище, чудовище, което погълна и натъпка в търбуха си дясното в България! И днес у нас няма десни хора! Има само едни безутешни оплаквачи на изчезналото дясно! Озверени и освирепени към този ненаситен всеяден звяр, готов да прилапа, схруска и погълне тях самите! Омерзение, но и сатанински страх тресе тези госпожи и господа за собственото им политическо оцеляване, защото нямат политическо минало. А звярът го има! И то какво минало! Надяват се на политическо бъдеще или на икономическо благополучие! Кое ще изберат? Или вече са го избрали!?

Омраза към само един човек! От чужди и от свои! За щяло и нещяло! За изгрева и залеза! За възхода на България и за последвалото й падение! За раждането и за израждането на всичко през последните двадесетина години! Той е най-мразеният човек в България, ехти в родното ни публично пространство. Какво признание за него като личност! Какво духовно падение на тези, които с думи-мисловно и на дело-плътски го сатанизираха! На тях се дължи отсъствието на духа, заблуда в мисълта и наличие на плътта в живота на българина днес. Дадени ни от Бога и цитирани от мен по-горе.

“Пир по време на чума!” Крайно време е да спре това плътско комунист-монархист-олигархическо пирувание в днешна България и да започне духовно-възродителното себеобуздание във всеки от нас! Да помислим и осмислим живота си и да възродим духовното от плътското падение, в което сме пропаднали! Не случайно пируванието и себеобузданието са казани като последни, най-важни характеристики на човешката същност, и в плътската, и в духовната й област! Себеобуздавайки плътското в себе си да свалим и изпроводим пируващите там откъдето дойдоха, защото България е наш дом, не на тях-пришълците! От северо-изток дошлите, от юго-запад доведените!

08-09-2008г.

Коментари са забранени.