Безработицата

Без работа няма пари! А без пари няма живот! Няма храна за човешките телеса. Има храна обаче за мисълта и за духа! Защо е този отказ на суверенното човешко право на труд! От тази божествена даденост, която от двукракото, двуръко, двуухо, двуоко, едноглаво,…движещо се същество прави човек. Труд за физиката, труд за мисълта, труд и за духа! И трите съставки са дадени на човека, за да бъдат използувани по предназначение! Да се трудят, за да съществуват, да живеят. Без тази възможност, те ще закърнеят и ще се обезсмисли тяхното съществуване. Ще се осмисли античовешко-животинското-без труд, на готово, те да получават храна и допълнителни блага.

Трудът-смисъл на живота

Трудът е от Бога даденост! Аргумент за това мое твърдение /с него не ангажирам себеподобните си/ се съдържа в 10-те Божи заповеди към човека. Първите четири /от “Аз съм твоят Бог…., та до …..седмият ден е събота на Господа, твоят Бог”/ са за вярата на човек във всемогъществото на Бога и тя е гаранция за изпълнението на останалите шест заповеди. Неприемането на първите четири, прави неизпълними в цялост и останалите шест.

Вярата в Бога ни прави силни, страхът от Бога ни прави добри!

Вярата в и страхът от Бога са движеща сила на човешкото общество! Да се развива и усъвършенства материално и духовно. А това може да стане само с овеществен от човека труд. Труд, който гради, а не руши! Духовно да възражда, а не морално да изражда божественото в него. Ако ръководно начало в живота на човек са подредените по значимост:

  • да почита майка си и баща си, /5-та/
  • да не убива, /6та/
  • да не прелюбодейства, /7-ма/
  • да не краде, /8-ма/
  • да не лъже, /9-та/
  • да не пожелава /завижда/ чуждото, /10-та Божа заповеди/

какво друго може да прави, освен честно да се труди, за да живее, да съществува, да пребъде. Ето защо, за надарения с вяра човек, честно положеният труд е единственото средство за препитание, както и да получи благоволение от хората и от живота като цяло. Липсата на вяра в Бог при атеиста, а от там и страх от Него, гореизброените не са ограничителни. Не са и задължителни. Пренебрегването им води до морален срив на мисловно-духовното в него, което увеличава дистанцията между Творец-творение! Между Бог и човек! Изражда духовното му-възражда животинското! Ето това е ролята на смисления и одухотворен човешки труд! Да облагородява и възпитава духовното в човека, което го отличава от животното! Прави го човек!

Правото на труд

Човек, който честно се труди не може да е лош човек. Човек, който иска да се труди, а му се отнема тази възможност има всички основания да е недоволен от причинителя на тази невъзможност, защото това на практика означава, че му се пречи да бъде добър човек. А от там следва, че причинителят на безработицата е лош човек! За да стане, да бъде добър, той просто трябва да смени работата си! При негово нежелание, пожелалите да бъдат добри безработни са в правото си да му я сменят, неизбирайки го или сваляйки го от поста, който заема. Ето това трябва да разберат днес управляващите в България! Да осъзнаят, че не са добри хора, щом като не осигуряват условия на управляваните да бъдат добри. Не им осигуряват условия честно да се трудят, което стимулира появата на нечестивците. На изгубилите човешката си същност: завистници, лъжци, крадци, прелюбодейци, убийци, “семейни” безбожници, които възпроизвеждат себеподобно нечестиво потомство, защото: “Плодът не пада по далеч от дънера!”, “Каквито родителите, такива децата им!” и “Какъвто народът, такива управниците му!”, са доказани от живота мъдрости. А животът е учител във всичко! Приемствеността на наученото е човешко качество. Задължително за богоугодното, променително за нечестивото.

Работни безработните

По време на тоталитарния комунистически режим, безработица в България нямаше, защото всички бяхме безработни! Всички ходехме на работа, всички се трудехме, но овеществен ли беше този труд? Това, което произвеждахме, продаваемо ли беше? Не беше! Имаше затворен в рамките на социалистическата общност-СИВ /Съвет за икономическа взаимопомощ/ някаква имитация на пазар, който по същество беше натурален чрез така наречената междудържавна специализация! “Аз на тебе това, ти на мене онова!” България с електрокарите, Унгария с Икарус-ите, ГДР с Трабант-ите,….Русия с калашниците! Отсъствие на реален пазар, наличие на монопол и липса на конкуренция- това върлуваше по нашите земи. Имаше натурален обмен на произведеното характерен за първобитните общества, където ловецът заменял кожа срещу зърно от земеделеца. На фалшива основа беше поставена икономиката ни и естествено беше, тя да се сгромоляса след отварянето й към световната икономика.

А каквато икономиката, такава и работната ръка!Те ни лъжат, че ни плащат, ние ги лъжем, че Им работим”, това беше хит по онова време! “Те” и “Им” бяха партийната аристокрация, а “ни” и “ние” бяхме всички останали с заплата като на безработен и пенсия, като социална помощ.

България днес минава за демократична страна с пазарна икономика! Отчита се ръст на БВП, инфлация-дефлация, платежен баланс, чужди инвестиции,….процент на безработицата. Сравняват се наши показатели с тези в Европа и Америка! Не и с руските, въпреки че икономиката ни е производна на руската, а и по-голямата част от построено-изграденото е с руска техника, технология и произведен продукт!

Отчитаните икономически стойности на: БВП, инфлация, баланс, инвестиции не отговарят на действителността, защото изходната база е фалшива! Заменително-строителният бизнес е потребителен, а не е производителен. И е природо-съсипателен. Руските покупки на българска земя, що за инвестиции са това?. Тъмните: нарко, оръжеен, комарджийски, медиен, национално-продажен бизнеси не са градивни за българското общество.

Каквато е икономиката, такъв е и човешкият ни потенциал! Вместо човек да диктува на икономиката, в България икономиката налага на човека какво, как, къде и за какво да работи. След като икономиката отчита грешни стойности, естествено е и отчетеният процент на безработицата да е също така недействителен. Със своите мизерни доходи, работещите на практика са безработни. Охранители на частни домове и на предприятия! Продавачи в магазини и бензиностанции, които не продават, а чистят мръсни пари! Жалките възнаграждения в медицината и науката! И къде ли още не! Малко са работните места, които по предмет на дейност и по доходност съответстват на общоприетите международни норми за работна заетост. Това от прагматична гледна точка. От морална обаче, състоянието на работно-безработните в България е трагично. Много хора са принудени работейки да заработват вредни за обществото продукти. Медийни, хранителни, увеселителни, морално за човека унищожителни. И те се отчитат като работна заетост! Каква наглост, какъв човешки цинизъм!

Възраждането

Откакто свят светува, човек се труди:

  • за своето биологично оцеляване, в началото,
  • за опознаване и усвояване на заобикалящия го свят, по-късно,
  • отново за своето, но този път духовно оцеляване, днес!

При първото той се труди с физиката си! При второто освен физически, той работи и с мисълта си! А днес човек трябва да се потруди и за духа си. Не така сляпо, както преди, а с действие и мисъл за него като свързващо го звено с неговия Сътворител, Повелител и Спасител. Необходимо е да се потруди за духовното си възраждане като трета фаза на своето развитие. От човешко-земна гледна точка тя е последна фаза. От небесна обаче на човек не му е дадено да знае, но е длъжен да работи винаги с мисъл за нея!

Безцелно създаване на работни места не е изход от така създалото се ненормално статукво у нас! Необходима е преоценка на всеки за себе си, какво може и какво трябва да работи не само за собственото си физическо, мисловно и духовно оцеляване, но и с мисъл за себеподобните си!

24-01-2009г.

Коментари са забранени.