Великден

Великият ден,

на нас е посветен,

от Бога властелин,

чрез неговия Син!

Господ е възкръснал,

Светлината пръснал,

чрез своите чудеса,

връз своите чада!

Чрез Възкресението,

на Бого-угодния живот,

е Спасението,

на човешкия род!

На младите с пожелание за:

- мисъл в главата,

- обич в сърцата,

- живот на душата,

- здраве на телата!

Коментари са забранени.