Идол – Икона

От Бийтълс до Майкъл Джексън
От Пеле до Марадона
От Джон Атанасов до Бил Гейтс
———————————————-
От Римо-католическата до Източно-православната

Има ги! Божествените икони в черквата и човек-идолите в ежедневието на хората!

  1. Кой ги сътвори?
  2. Защо ги има?
  3. Какво са за хората?
  4. Как въздействат на ежедневието им?
  5. Къде е мястото им?
  6. Развиват, променят ли се във времето?

Шест въпроса, които чакат своя отговор от всеки земен човек сам на себе си. На колко от тях той търси отговор е оценка на човещината му по шестобалната система!

Този, който не търси отговор на тях, а ги приема без да се замисля, той не живее, а само съществува.

Онзи, който търси, намира и сервира отговори и на себеподобните си, той не само живее, но и более за тях.

Мой човешки дълг към читателя на по-долу написаното е да заявя, че то е само едно мнение на неподготвен върху тази тема човек, какъвто съм аз. Нямам знанието натрупано от предшествениците ми. Нямам и професионален опит в темата. Пиша, разсъждавайки като един невежа, който желае да постави темата на вниманието на знаещи, можещи и правещите. В опит да обвърже материално-емоционалното с имагинерно-духовното на човешката същност. На земно-човешкото с човешко-Божественото в човека и за човека.

Наличието на икони в черквите на Източното православие, икономия или излишък на вяра в човека, ли е? Икона и икономисвам имат ли нещо общо помежду си? Ами идоло-поклонството на древните народи, съхранило се и до наши дни, вяра в Бог, ли е?

Отсъствието на икони в западното католическо и протестантско християнство, както и в средно и далеко –източното мохамеданско, икономия или излишък на вяра, ли е?

Наличието на утвърдени човек-идоли в западния свят, каквито са Бийтълс, Рей Чарлс, Майкъл Джексън е позитивна за човека емоция, както за западния, така вече и за източния свят. Не подлежи на съмнение емоцията му в стадиона, пред компютъра и къде ли още не, докато:

Наличието на човек-идолите на източния свят-Сталин-Тито-Димитров предизвиква негативна за човека емоция, изродила се в човеко-ненавистта на Осама Бин Ладен и сие партизани на вярата в Бога, последователи на партизаните на “…че утре животът ще бъде по-хубав от песен, по-слънчев от пролетен ден!”, с което го затъмниха така, че източните народи от бившите СССР и СФРЮ все още живеят в здрач и в лошавина живота си! Не в светлина и в доброта както е при западните.

Емоционално-духовно
/идол-икона/

Емоцията в човека е духовно изживяване на земно-материални събития свързани с живота на човека, на флората и на фауната. В частност, дейността на човека-идол предизвиква емоционално изживяване от подобни нему човешки същества. Това изживяване свързва и обединява в едно цяло изпълнител и консуматор на изпълнено-сътвореното. Изпълнението на Майкъл Джексън с емоционалното изживяване на зритело-слушателите му. Програмният продукт на Бил Гейтс косвено с човека зад компютъра. Първото е силно изживяване, което активира до крайност нервната система на човека като източник на емоцията. Второто е израз на мисловно удовлетворение от идола заради възможностите, които има със сътворения от него софтуер. Както и с авторът на хардуера. Продуктът произведен от един човек, от една изявена персона въздейства по някакъв начин върху консумиращите го. Колкото по-силно е въздействието, толкова по-идеализиран е творецът на продукта. Превръща го в идол, кумир, обожаемо същество, пред което човек благоговее, аналогично на икона, пред която вярващият Богоговее. Въздействие по различен начин върху различни органи на човешкото тяло. Възприятие мисловно, нервно-възбудимо, сърдечно, чието външно проявление е емоционално-духовно. Освобождава и излъчва навън приетата отвън със своите сетива енергия. С външните зрително-слухово-двигателно активни за приемане и отдаване след обработката им от вътрешните сетива. В зависимост от естеството на външното въздействие спрямо вътрешната нагласа е и ответната реакция на атакуваната отвън човешка персона. Позитивно активна, възмутено негативна или бездушно пасивна може да бъде тя. А това вече е личен избор на всеки човек, ако той е личност достатъчно освободена и осведомена, за да реагира адекватно на външната “агресия”.

Духовно-Божествено
/икона-идол/

Вглъбяване на човека в Божественото, израз на което е молитвата е духовно изживяване със Съвършенството в лицето на Бога и то несъзнателно е свързано със светата земна троица. С раждането /от къде идва човека?/, с естеството на земния му живот и със смъртта му /къде отива след нея?/. Това вглъбяване е различно при различните вероизповедания, включително и при атеистите, които идеализиран свой човек-идол превръщат в мавзолейна икона, на която се кланят и в името на която вършат своите изстъпления. За тях “Религията е опиум за народите!”, като този опиум те заменят с реалните кокаин, хероин, марихуана, синтетика. В живота им отсъства Божествената троица: Бог Отец-Господ Син-Светия Дух, а земната троица е сведена само до земния им живот. От къде идва човек и къде си отива не е обект на тяхното мислене, което игнорира в живота им наличието и на двете троици.

Иконата в Източното православие е материализирана същност на духовно-Божественото за човека. На иконата са изобразени Бого-избрани, но реално материалните: Бого-човекът Христос, Богородица, Богоизбрани светци-светии. А и не може да бъде иначе. Не може човек да изобрази реално нещо, което е вън от сетива му. И затова иконата като такава е повече земна, по-малко Божествена. Истински Божествен е директния духовен контакт между чисто духовния единен Бог с духовното в човека, а не през посредничеството на материалната икона, изработена от човек, на материалния свещеник, необходимостта от който е само образователна, не и същностна. Посредничеството в живота на човека, в много от случаите изкривява или опошлява контакта “Производител-потребител”! Такъв какъвто е Производителят на Библията-Бог и потребителят й-човекът християнин. Какъвто за мюсюлманина е Производителя на Корана!

Светото писание е произведено от Бога! Иконата е изработена от човека! Произведеното от Бога трябва да ръководи живота на човека в рамките на земната троица, съсредоточено в средната й част, а именно животът от раждането до смъртта му в рамките на семейството. До осъзнаването му като личност-отговорност за Богоугодния живот на детето имат родителите му. Отговорност, която се прехвърля върху него и децата му по-късно.

Разликата

Емоционално-духовното в човека ражда идола! Духовно-Божественото в човека създава иконите! И двете са дело на човека. На неговата същност като живо мислещо и чувстващо същество. И ето тук изплуват шестте въпроса, поставени в началото, на които всеки сам на себе си трябва да даде адекватен отговор. Ако е мислещ и чувствуващ човек! Ако е човек!

26 август 2009г.

Идол: “кумир, предмет на езическо поклонение, обожаемо същество”.

Икона: “образ на Бог, Богородица или светци”

Коментари са забранени.