Външната политика и вътрешната икономика

Политика и икономика – две взаимно свързани и жизненоважни за обществото понятия. Икономиката има пряко, а политиката – косвено действие върху потребителя – избирател, но от политиката зависи как ще се развива икономиката. И обратно – проспериращата икономика прави политиците и партиите им подкрепяни и преизбирани на следващите избори.

  • Една фирма произвежда стоки и услуги за пазара, които се рекламират от фирмата и се конкурират на пазара със стоките и услугите на други фирми. Една партия издига кандидати за парламент /държавен и местен/, президент, кмет, които се конкурират на избори с кандидатите на други партии.
  • Качествените и поради това търсени стоки и услуги, с гордост носят фирмения знак, а фирмата е уважавана и приемана навсякъде – в страната и по света като благонадежден партньор. Качествените и поради това избирани партийни кандидати правят партията управляваща сама или в коалиция, а държавата просперираща, уважавана и приемана навсякъде по света.
  • Добре подбраният производствен асортимент от стоки и услуги и качествената им реализация прави фирмата търсена на пазара и от бизнеса.Добре изготвената и успешно изпълнявана партийна програма прави партията и кандидатите й приемани и преизбирани от обществото.
  • Некачествените и нетърсени стоки и услуги не се търгуват на пазара и фирмата фалира така, както некачествените и изпълняващи грешна партийна програма избрани кандидати изхвърлят партията и себе си от политическото пространство.
  • Стоката менте, която няма фирмен знак или има фалшив такъв, много трудно се продава на пазара. Зависимият от тайните служби кандидат е кандидат менте, защото той е независим от издигналата го партия или коалиция, а от там и от избирателите си, което нарушава демократичния йерархичен принцип: личност – партия – държава. Личността е подчинена на партията, а тя – на държавата. Личностите правят партията управляваща, а тя прави държавата просперираща. И обратно.

Без партии няма парламент, а без парламент няма демократична държава. Неслучайно комунистите и техните платени слуги подменят партийността с независимостта. Подменят партиите с някакви граждански, национални, еднолични и други движения и организации, от които се раждат безпринципни коалиции. Именно те са авторите на абсурдното отделяне на политиката от икономиката. На успешната външна политика на ОДС и Иван Костов от неуспешната им вътрешна икономика!?! А истината е, че успешната вътрешна политика отвори широко вратите за навлизащата у нас маркова западна икономика, която е алтернатива на изостаналата ни в пазарно и технологично отношение източна икономика.

Коментари са забранени.