Грандоманията-сила на слабите

  Мания на слабите е в големината, която трябва да ги направи силни. Да станат грандове в своята област. А манията ги омерзява, смалява и заличава в списъка на почитаните грандове! Една част от тях се вписва в списъка на омразните величества, друга част във великите нищожества. Хората и от двете групи не са пример за подражание.

    От както свят светува, мания за величие у хората битува!

 

Национални маниаци

    Манията на дребничкия на ръст Наполеон да бъде голям и значим   направи Франция враг на Европа.

    Манията на дребничкия на ръст Хитлер Германия да е над всички, я направи омразна на света.

    Манията на дребничкия на ръст Сталин да покори света, изолира Русия от този свят.

    Манията на дребничкия на ръст Доган да диктува политиката в България е резултат от манията на дребничкия на ръст Путин да се разпорежда не само в Русия, но и в България като към завещана му бащиния!

    Едноличните диктатори-завоеватели Наполеон, Хитлер и Сталин присадиха своята мания за величие и в собствените си народи. Това чувството за превъзходство над  другите обаче носи нещастие както за чуждите, така и за своите народи.

    Остатъчна мания за величие от древността има и в гърци, и в италианци, и в китайци! Не и в нападаните и отбраняващи се демократични, англоезични Англия и САЩ, които са желана и лесно достъпна дестинация за всички хора по света. Бели, черни, жълти и червени стават равноправни граждани на тези страни.

 

Социални маниаци

    Жаждата за пари, богатство и разгулен живот превръща хората в маниаци. “Апетитът идва с яденето!” Ненаситното идва с преяждането! А на един човешки стомах, колко му трябва, за да се насити? На едно човешко тяло колко му трябва, за да има нормални условия на живот? “Човек знае две и двеста!” е друга мъдрост сътворена от живия живот. Двете са нормално, двестате-маниакално!

    “Разделяй и владей!” и  “Обединявай и живей” са двете крайности в мисловния човешки живот.  За да има обединение, преди това трябва да има разделение! За да има сносен живот между хората, владичеството като такова, трябва да бъде премахнато. Йерархията в управлението на процесите във всички области от живота трябва да се приема като вътрешно-човешко задължение към позицията, която всеки заема. Всеки човек със своите качества да тежи на мястото си. Да изпълнява съвестно своите задължения в рамките на правата, които му вменява позицията без да се отклонява от тях и да злоупотребява с тях.

 

Духовни маниаци

    “Разделяй, насъсквай и владей!” и “Обединявай, приобщавай и живей!” са двете осъвременени крайности в духовния човешки живот. Разделението тук е съпроводено с насъскване към различното, а обединението е с допълнително приближение и общение така, че двете крайности вместо да намаляват, увеличават дистанцията помежду си. Между омразата-рожба на разделението им и любовта между хората дължаща се на общението им.

    Човекът сам за себе си е един и неповторим! Наличието на няколко милиарда, различни по своята същност, човека на земята се дължи на дадената им възможност за възпроизводство. 

    Бог е Един и е Неповторим! Въвеждането на много богове в живота на хората Го прави повторим, ако всяка религиозна група от хора смятат своя бог за единствен, отричайки боговете на другите групи. Производството на много богове не е Висше, Божие дело, а е нисше, човешко дело. Така възприемани от хората богове не са истински, а са ментета. Богът на твърдо-линейният мюсюлманин, който смята, че християните са “неверници” не е реален, фалшив е! Православната вяра не е права, ако отрича исляма, като права за мюсюлманите вяра. Както и спрямо католици и протестантите. Каквато е и крайността между ново и старо-стилците.   

    Бог е един и е неповторим в своята същност не само за човека, но и за всичко сътворено от Него на този свят! Сигурно и на Онзи, Отвъдният! Отделните вероизповедания трасират различните пътища към Неговото Съвършенство. Различни пътища водещи към една единствена цел. За истински вярващите, към единният Бог с различни лица! За духовните маниаци-техният Бог срещу всички останали.

Грандовете

 

    Мания на слабите не е в същината, а в големината, което ги прави слабо-силни! Прави ги слаби в силата им!

 

Национални грандове

    “Великият” за времето си Наполеон покори континентална Европа, но не прекрачи Ламанша! Големината на стореното от него по своята същност беше временно, нетрайно, убийствено, разрушително. Беше незначително относно възхода на човешката същност. Мъничкият на ръст Наполеон искаше да стане голям, но големият беше Уелингтън. Силата е в същината, не в големината.

    “Великият” за своето време фюрер Хитлер завладя континентална Европа, но не можа да прекрачи Ламанша, за да покори териториалното и човешко мъниче-Англия. Слабостта на едноличния агресор е в силата на демократичния отбраняващ се. Победен е нападателят-победител нападнатият!

    “Великият” Генералисимус Сталин, аналогично на събратята си Наполеон и Хитлер искаше да покори света със своите войни и революции. Дребният в своите очи искаше да стане гранд в очите на света! Но не стана! И той като всяко човешко същество отиде в историята на времето. Останаха само делата му-нелицеприятни и трагични за местата, които той посети.

    Огромни по население и територия са: Китай, Русия, Индия, Бразилия,…но силни те не са, а и не могат да бъдат с днешното си разбиране за живота. Силата не е в големината, силата е в същината.

 

Социални грандове

    В началото бяха делата за храната със земята-земеделието! След това са делата за и на стоките за потребление и увеселение! Най-накрая идват делата за човешкото ни унищожение, за съжаление! Или може би дела за ново връщане към изходното начало, което е спасение!

    Колхозното-ТКЗС в земеделието се оказа несбъдната мечта на маниаците да станат силни със вродената си грандоманска слабост. Те не разбраха, че силата не е в големината на без-стопан-ството, а е в същината на дребно-частно-стопанисваното, след като реанимираха голямото с позабравеното вече у нас кооперативно. А то е още тук с напуснатата от Орсов-ци земя.

    Друга несбъдната мечта на слабаците да станат силни са грандовете: Кремиковци, Радомир, Златица, Ихтиман, Русе, Козлодуй, а сега и Белене. Металургия, машиностроене химия и атомът в услуга на човека трябваше да ги направят център на внимание пред света, а ни направиха център за съжаление от света. Те трябваше да са в услуга на човека, а се оказаха във вреда за здравето на същия този човек.

    Сбъдната мечта за неповторимост на маниаците ни са в увеселителния бранш. “Шоу, голота и тъпота, но не и човешка същина съпътства делата им. Външно морално падение и вътрешно духовно омерзение-в това е силата на слабостта им! Външното желание за величие покрива и прикрива вътрешната пустота. Силата не е в показността, а е в същността! 

 

Духовни грандове

    Национално-мисловната и социално-материална грандомания не можеше да не се отрази върху морално-духовната същност на маниаците за сила и слава. И затова, преди да се заемат с първите две, те унищожиха силата на третата човешка същност, в което е слабостта им:

    -Вярата в Бога, която прави човек силен!с първите четири Божи заповеди:

   “1. Аз съм Господ, Бог твой, да нямаш други богове освен мене!

     2. Не си прави кумир и никакво изображение на онова, що е горе на небето, що е долу на земята, що е във водата и под земята, не им се кланяй и не им служи!

    3. Не изговаряй напразно името на Господа, твоя Бог!

    4. Помни съботния ден, за да го светиш: шест дена работи и върши в тях всичката си работи, а седмия ден е събота на Господа, твоят Бог!”

 и следствието от тази вяра:

    -Страхът от Бога, който прави човека добър! – с останалите шест Божи заповеди:   

   “5. Почитай баща си и майка си, за да ти бъде добре и за да живееш дълго на земята!

    6. Не убивай!

    7. Не прелюбодействай!

    8. Не кради!

    9. Не лъжесвидетелствай против ближния си!

    10. Не пожелавай дома на ближния си.  Не пожелавай жената на ближния си, нито нивата му, нито слугата му, нито слугинята му, нито вола му, ни осела му, нищо, което е на ближния ти!   

    Без тази човешка същност, човек не е силен! Много трудно е да бъде и добър!

А без сила и доброта, няма човешка същина!

01 март 2010г.

Коментари са забранени.