Ракови образувания

     Няма човек, който да е вечен! И на Бог-човекът Исус Христос Му беше дадена земна кръстна смърт. За всеки човек е в сила: имаше го и вече го няма. Остава само споменът за него с делата му на земята.

    Все от нещо човек трябва да умре! Тялото в земята, душата в Небесата! Преселение от материално-реалния живот в духовно-имагинерния чрез болест, катастрофа, насилствено отнет живот!

 

Човешкият живот

е ценност, дадена на човека, за която той е длъжен да воюва. Да воюва с причинителите на болестите, да премахва причините за катастрофите, да сближава хората и обогатява човешкото в тях!

    Човек воюва с болестите, жали за катастрофиралите, раздава правосъдие на вече враждувалите. Нещо като “След дъжд-качулка!” и за трите случая, където човек лекува следствието, а не се стреми да го предотврати като се пребори с причината. Да сложи качулката преди да завали дъжда. Преди да го споходи болестта, катастрофата, насилието, за да може човек да умре “от старост” след изтичане функционалната годност на биологичните му чаркове, които правят човека жив. Ето в това е смисълът на човешкия живот. Само по този начин, човек трябва да гледа на живота си, като към дадена му най-висша ценност.

    Една от причинителите на човешката смърт е болестта. Повредата на някой от органите уврежда работата на целия човешки организъм до такава степен, че в определен момент той престава да работи и човек си отива. Частен, но съвсем не изолиран случай е болестта Рак на… Раково образувание, което се разширява и задълбочава. Метастази обхващат все по-голяма част от човешкия организъм и все по-важни органи за функционирането му, докато…..За разлика от всички други болести в човешкия организъм, които са локални, само в отделен орган от човешкото тяло, ракът е специфична с появата и с проявлението си болест. Болест на наказанието или на изкуплението е тя, това е въпрос без отговор и от лекарите дори. Това за отделния човешки организъм! За неговия живот и за неговата смърт!

 

Общественият живот

е ценност, дадена на човека, за която той трябва да воюва!  Да превърне сатанинското “Човек за човека е враг!” в Богоугодното “Човек за човека е брат!” Всяко пожелание “Бъди жив и здрав!” има смисъл и стойност само ако е придружено и допълнено с “Да имаш само приятели-да нямаш врагове!” Приятелството е благословено като позитивен начин на общуване между хората. То е полезно и за двете страни. Враждата, освен че е негативно изживяване за двете страни, тя е разрушителна и за окръжаващия враждуващите, материален свят.

    Човек не е сам на този свят. Той е част от една малка-семейството, по-голяма-професионалната, още по-голяма-народностната, та до световната общности, които са съвкупност от хора взаимосвързани по някакъв общ признак. Семейният признак е продължаване на рода. Професионалният е осигуряване на рода! Народностният е оцеляване на рода. Световният е преодоляване на различието между отделните родове и обединяването им под един общ признак-дадени ни Отгоре. Всяка една от така дефинираните общности се развива и усъвършенства или деградира и умира в зависимост от болестното състояние на съставляващия я отделен индивид-човека. От единия към многото. От единичното към общо-общественото.

    Българската народностна общност е тежко болна! Неизлечимо болна е! Болна е криминално, болна е синдикално, болна е информационно, болна е политически, болна е и икономически! Първите ракови клетки, първо-причинители на болестта в лицето на първите ярки личности във всяка област на обществения ни живот, днес имат своите последователи. Имат разсейки по целия спектър на обществени ни живот! Има  ракови метастази плъзнали из цялото българско народностно тяло.

    Криминалното до 1989г. беше да вземеш от държавното, което беше общо, на всички. Всеки вземаше, а не даваше докато в него не остана нищо. Натрупаното в частното вече нещо стана обект на хората от днешния “нагъл октопод” с пипала, корупционно впили се във всички държавни институции.

    Формално синдикалното преди 1989г. беше дублирано в старото КНСБ и новата ПОДКРЕПА, начело с две харизматични личности. Едната днес е на труда, а другата е все още на болестта. Раковите синдикални образувания днес са смъртна опасност за държавата като цяло. Умело предизвикани стачки не когато трябва и не срещу когото трябва са тяхно пъклено дело.

    Информационният дубъл  “Всяка неделя” и “Панорама” преди 89г. даде своите плодове днес. Първите ракови клетки до вчера, днес са размножени и опитомени така,  че да има различие в едно и също мнение за болното българско общество. Не собствено, а чуждо мнение.

    Еднопартийното политическо статукво до 89г. се рои в многопартийно. Огромният раков тумор, какъвто беше БКП го роиха в много тумори и туморчета, които разяждат българския политически живот. Унищожават национално-политическото, заместват го с олигархо-икономическото.  

    Държавно-икономическото до 89г. днес в основата си е частно-олигархично. Първите ракови клетки от Г-13, днес са размножени и отвън внедрени. Списание “Форбс” написа: Ню Йорк има 60 милиардери, Москва има 50 милиардери, Лондон има 32 милиардери,…Показателни цифри за всеки непредубеден читател-добър анализатор. Питам се и питам, в София има ли милиардери и ако има, не са ли те част от Московските, Лондонски и Ню Йоркски милиардери като техни спомоществователи!?!

  

Лечителите

    Раково болно е българското общество. Метастази са се разпрострели по цялото му тяло. Неизлечимо болно е щом като първо-причинителите на болестта му, днес са негови лечители. Криминални, синдикални, медийни, политически и икономически вождове, без страх и без срам мърсят публичното ни пространство с умотворения, рожба на които са днешните ни притеснения за бъдещето на обществото ни като цяло.

 

25-03-2010г.

Коментари са забранени.