Искаме си другарите

  • СЕДЯ на тъмно и си спомням за другаря Тодориев!
  • Безработен съм – къде е другарят Огнян Дойнов?
  • Безпаричен съм – защо го няма другаря Белчо Белчев?
  • Безперспективен съм – липсва ми другаря Тодор Живков!
  • Смазан съм – търся другарите Мирчо Спасов и Димитър Стоянов!
  • Омаскарен съм пред света и пред хората – къде отидоха другарите Петър Младенов и Добри Джуров?

Няма ги! А имаше толкова много, и то какви другари! Те ни изоставиха и забравиха, но ние не ще ги забравим и изоставим, защото те са не само нашето „светло“ минало, те са нашето тъмно настояще и ще бъдат нашето бедно и безнадеждно бъдеще!

Господа Лилов и вие, госпожо Ананиева, къде са другарите ви? Кажете! Не ги крийте!

В. „Подкрепа“ от 29-февруари-1992г.

Коментари са забранени.