Слагачество

    Всичко в света е по три. Има три

Небесни троици,

които са Божествено-свещени:

    1. Същността на света е от Бог Отец – Господ  Син – Светият дух!

    2. Същността на Сина е: Пътят, Истината, Животът!

    3. Същността на сестрите е: Вяра, Надежда, Любов!

    Трите са подредени в йерархичен ред: От Светата троица, троицата на Сина до троицата на сестрите. Вътре, във всяка от троиците има йерархия на съставляващите ги.

    Основополагащи във всяка от троиците са: Бог-Отец в Бого-Творческата, Пътят в Бого-човешката, Вярата в чисто човешката.

    Взаимно-свързани са вътре в тях и взаимно-зависими са между тях:

    -Без Отец няма как да има Син е свързаността! В думите “…Който ме е пратил!” се съдържа зависимостта на Сина от Бащата. Светият Дух е в помощ на Отец и Син. На Бог и Господ. И трите обаче са едно единно неотделимо цяло.

    -Аналогично, без от Бога начертан Път няма как да има Истина, а без Истина няма Живот вечен. Има временно земно съществуване.

    -Без Вяра, Надежда всяка оставете и с Любовта се простете!

    Йерархия навсякъде и във всичко е даденост на човека. Зависимостта и подчинеността в нея са двигател на света!  Не е дадено на човек, в името на какво да я създаде при краткото си земно пребиваване. Йерархия в името на градивно, или регресивно? На добро или зло? На Божествено или сатанинско? Това е негово делегирано право на избор.

 

    Всичко за България е по три. Има три

Човешки троици,

които са несъвършено-земни:

    1. В междудържавен план: ЕС-Русия-България!

    2. В външно-личностен план: Барозу-Путин-Първанов!

    3. Във вътрешно-личностен план: Първанов-Борисов-Доган!

    Трите троици са в йерархичен ред: ЕС като демократична общност, през Барозу като неин главен комисар, до Първанов, като глава на държава член на ЕС. Вътре във всяка от трите троици има йерархия на съставляващите ги.

    Основополагащи във всяка от троиците са: ЕС в общодържавната, Барозу в общодържавно-личностната и Първанов в българско-личностната.

    Взаимно- свързани са вътре в тях и взаимно-зависими са между тях:

    -Без ЕС, няма да има Барозу е свързаността! В благодарността на Барозу към избралите го се съдържа зависимостта на главния комисар от гласувалите за него. Свързана с ЕС е България и зависим в ЕС от главния комисар е главата на България-Първанов.

    -Аналогично без Русия, няма Путин, а без Путин, няма кой да посреща днес Борисов.

    -Заради България, Първанов зачеркнете и с Доган се разделете!

    Йерархия навсякъде и във всичко е придобито и наследено от комунистическо време. Зависимостта и подчинеността диктуват процесите в днешна България.

    -Зависимост и подчиненост на Русия от ЕС и на България от Русия! ЕС е пазар на руска енергия, а освен енергия, Русия няма друго “оръжие”! България е зависима и подчинена на Русия, въпреки че има много “оръжия” в арсенала си.

    -Аналогично Първанов е подчинен на Путин, а Путин е зависим от Барозу.

    -Бойко Борисов е зависим и подчинен на Първанов, а Доган обслужва и двамата йерархично.

    Между ЕС и България юридически стои Русия фактически!

    Между Барозу и Първанов юридически стои Путин фактически!

    Между Първанов и Доган юридически стои Борисов фактически!

Юридически с Договор за присъединяване на България към ЕС при  първите два и ДС при третия случай, на която и двамата са агенти!

Фактически с “миналото незабравимо” от късопаметните български избиратели на вече свободните избори за Парламент и Президент!

 

Слагачество

    Днешна България се слага на Русия, Първанов се слага на Путин, а Доган на Борисов заради зависимостта им от миналото!, в което КПСС роди БКП, КГБ роди ДС, Путин роди Първанов, Първанов роди Борисов, който на 13 ноември 2010г.се сложи на Путин!

    “Богат чужденец пожелал да посети мавзолея на Ленин в почивен, затворен за посещения ден. Ковчежникът на мумията го запитал:

-Вътре ли ще влезете, господине, или навън да ви я изнеса!”

    На желанието на чужденецът Путин да се поклони на мощите на Св. Йоан Предтеча, ковчежникът го запитал: В Созопол ли ще отидете г-н Путин, или в София да ви ги донеса? И му ги донесъл.

 

13 ноември 2010г.

Коментари са забранени.