Сбърканата реформа /Силен дух – към трудностите глух!
С рационален ум – към икономическия бум!
Здраво тяло – бодър дух и действащ ум!/

Вече 16 години, в България се извършва преход от държавна, общинска и кооперативна към частна собственост, от планова към пазарна икономика, от тоталитарно еднопартийно към многопартийно демократично управление. България се реформира! РЕФОРМИРАХА Я! Извършиха реформа:

1. В политическата /първата власт/ система през 1989-1990г. чрез въвеждане на парламентарна многопартийна демокрация!

2. В административната /втората власт/ институционална система чрез поставянето й на партийна основа!

3. В съдебната /третата власт/ система няма реформа! Отсъствието й се дължи на гласуваната от ВНС още през 1991г. Конституция, която оневини комунистите и незаслужено ги обогати!

4. В информационната система /четвъртата власт/ чрез обсебване на старите и поява на нови средства за масова информация от така наречените мръсни червени пари, така че делата в Работническо ДЕЛО се трансформират в думите на в. ДУМА! Думи, обещаващи на всички – всичко, но обвиняващи само Иван Костов за всичко!

5. В икономическата система, която създава продаваем вън от България продукт.

5.1. В промишлеността чрез приватизация:

- Фактическа – в периода 1986-96г., когато парично бяха източени и декапитализирани държавните предприятия.

- Юридическа – в периода 1997-2000г., когато бяха продадени, дарени – подарени на РМД-та фактически ликвидираните вече предприятия.

5.2. В земеделието, чрез възстановяване собствеността върху земята, което протече в три етапа:

- Земята беше на собствениците, на тези, които я обработват и на онези, които искат да я обработват!?! На трима равнопоставени юридически субекта! Комунистическа мъдрост от 1990г.

- Собствеността върху земята беше възстановена в идеални граници, с което бяха трансформирани ТКЗС-тата в 1200 броя ОРСОВИ кооперации в периода 1994-1996г.!

- Собствеността върху земята беше възстановена в реални граници в периода 1998-2000г.

5.3. В туризма като източник за създаване на продаваем и на чужденци продукт – чрез приватизация на съществуващите морски и планински комплекси, както и построяване на нови също така мастодонтни многозвездни хотели и комплекси!

6. В икономическата система, която обслужва гражданите, но не произвежда продаваем вън от България продукт, а е само за вътрешна употреба:

6.1. В финансовата чрез целенасоченото източване и фалиране на банките, а от там и на спестяванията на българина.

6.2. В търговията чрез най-силно изразена частна инициатива.

6.3. В строителството чрез безразборно и корупционно насищане на тревни, горски и земеделски земи с оградени /потребителски/ дворци и дистрибуторски на вносни стоки постройки.

6.4. В услугите, чрез концесионирането им! Въвеждане на междинни корупционни звена между производител и потребител на услугата.

ПРОИЗВОДИТЕЛНИ СИЛИ + СРЕДСТВА ЗА ПРОИЗВОДСТВО = ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ!

Реформирани бяха средствата за производство – материалните активи! Не бяха реформирани обаче производителните сили – хората! И затова производствените отношения между силите и средствата са в днешното окаяно състояние! /Няма ги Маркс и Ленин, за да видят революционната си теория на дело!/ Материалните активи на България в по-голямата си част са частна собственост! Има призната действаща пазарна икономика у нас, но няма ръст на производството в трите основни стълба за всяка икономика:

  • в производството на храни – земеделието,
  • в производството на стоки – промишлеността и
  • производството на отдих и почивка на работещите и работилите – туризма!

Производството на услуги за потребление от гражданите /виж т.6/ има преразпределителна функция вътре в обществото на произведен вече продукт и то не формира жизнения му статут. За да има обмен на хора, стоки и капитали между две отворени общества, трябва да има какво да изнесеш и продадеш, за да можеш да купиш и да внесеш! За да има баланс между изнесеното и внесено! В противен случай се получава търговски дисбаланс, който е вреден над определени граници! Този обмен, този баланс за България е силно отрицателен при стоките /много внасяме, а малко изнасяме/ и е силно „положителен“ при хората и капиталите. Много млади и кадърни българи отидоха на Запад, а от Изток внесохме малко, но качествени мафиоти. Изнесените през последните 20 години огромни капитали удовлетворяват потребителските нужди на шепа непроизводителни готованци, докато външните инвестиции у нас са малки. При влизането ни в затвореното общество – ЕС, това статукво ще се задълбочи, защото към горното ще се добави и квотното ограничение за България, договорено на тъмно от г-жа „JES“ – Меглена Кунева.

България е богата на плодородни земи, на сладки води, на природни красоти, на чудесен климат и на кръстопътно местоположение! България може да бъде просперираща, търсена и уважавана страна, само ако има кой да се възползува от тези дадености. Ако има производителни сили – хора със силен дух, рационален ум и здраво тяло, чиито взаимоотношения със средствата за производство от земеделието, промишлеността и туризма дават търсен на пазара продукт! Колкото по-голям и по-търсен е той – толкова по-проспериращо ще е обществото и по-добър – общественият климат!

ПЪТЯТ И ИСТИНАТА ЗА ЖИВОТА

Хората в България обаче не сме такива, каквито трябва да бъдем, за което сме си виновни ние самите! Не сме се научили в семейството, в църквата, в училището, на улицата, в работата,…че следвайки Божиите канони и спазвайки Божиите закони, всичко зависи от нас самите! Както си уредим живота, така и ще го живеем! Каквито хора изберем да управляват държавата ни, такава ще бъде тя! А ако сме сбъркали с избора си и те, избраните, са ни излъгали с обещанията си, ние трябва да имаме силата и волята да ги освободим от делегираните от самите нас задължения! Да им отнемем властовите правомощия! Това е наше право, това е и наше задължение към нас самите! Ние обаче не го правим, защото сме сбъркали последователността в живота си: Сбъркана е нашата, човешката реформа! Трябва, длъжни сме да разберем, че:

  • Преди да бъдем потребителни – трябва да станем производителни сили! Нищо не пада отгоре и нищо даром не се дава! Всичко трябва да се заработи, произведе и продаде! За да получиш, трябва да дадеш!
  • Най-напред трябва да имаш дребното средство за производство, което еволюционно да го разширяваш, уголемяваш, без обаче да го монополизираш! Чрез колективизацията, земята беше окрупнена революционно в ТКЗС-та! Партийните БКП ръководства я получиха незаслужено и наготово, не я обикнаха, защото им беше чужда и я разсипаха, а собствениците които я обичаха, от производители ги превърнаха в днешните чакащи, някой друг да им даде, потребители! След връщането на земята в реални граници, имаше надежда наследилите собствеността върху земята да сформират малки земеделски ферми, които постепенно да се уголемяват, ако текезесарската номенклатура целенасочено не беше реанимирала ТКЗС-тата чрез ОРСОВИТЕ кооперации, с което човекът не можа да се върне към източника си на живот – земята, даваща храната! Да я докосне, да се пристрасти към нея, да я заобича най-напред като средство за оцеляване, а по-късно и като достоен доходен бизнес. Не окрупнената земя в блокове без хора, а раздробената, но с прИвързани, а не прЕвързани към нея дребни фермери е истинската земеделска реформа! И най-съвършеното средство за производство – компютърът, без човека не може да работи, да произвежда! Същото се отнася и до промишлеността! Построените комунистически мастодонти: Кремиковци, Радомир, Ихтиман, Русе,…не могат да бъдат реанимирани, така както ТКЗС чрез орсовките не можаха да бъдат! Истината и за промишлеността са малките частни, в началото семейни предприятия, които да вървят към разширяване и окрупняване по обем и асортимент на произвежданата продукция. Огромните хотели и комплекси не са бъдещето на българския туризъм! Истината е в малките семейни хотелчета, в които частният интерес на собственика от една страна и конкуренцията между тях от друга ще осигурят необходимия комфорт за клиента! Новостроящите се огромни многозвездни мастодонти по морето и планините доказват, че собствениците им са революционерите от недалечното ни минало, а капиталите им не са честно и трудно спечелени! Те не са извървяли дългия и труден път на западния бизнесмен към забогатяване и утвърждаване в бизнеса, опитвайки се революционно да изградят РИВИЕРАТА и БАХАМИТЕ на родното ни Черноморие! Те са хора с увредена грандоманска психика! Те не са бъдещето на България! Те са тъмното ни и окаляно минало!

Сбъркана е реформата при прехода ни от старо – тоталитарно към ново – демократично общество! Не е реформирана движещата сила – човекът! А и как може да бъде реформиран след като ни управляват хората със старо мислене дошли от Изток, за да ни водят на Запад!?! „Рибата се вмирисва откъм главата!“ А главата я избираме ние, нереформираните! И затова е вмирисана днешната наша българска действителност!

07.04.2006г.

Коментари са забранени.