ВЕЦ, ТЕЦ, АЕЦ,….ВЕИ

бакалите

 “Крадецът вика дръжте крадеца!”

 АЕЦ Белене вика дръжте ВЕИ!

    Бакали пресмятат публично цената на електрическия ток произведен от водна, термична и атомна централи и ток получен от ВЕИ /възобновяеми енергийни източници/. Слънчеви, вятърни, от битови отпадъци и други, все още неоткрити от човешкия гении средства за производство на ел. ток. Скъпият ток от ВЕЦ Цанков камък, консултиран от Ахмед Доган, скъпият ток от ТЕЦ Марица едно, която не Костов, а Симеон подписа, евтиният ток от АЕЦ Козлодуй, чиито трети и четвърти блокове закри отново Симеон, евтиният, според бакалите, ток от АЕЦ Белене и супер скъпият, отново според тях, ток от ВЕИ! Нагли манипулатори на българското общество, чиито лъжи тровят умовете на българските граждани. “Целта оправдава средствата!” е мотото им.  Целта обаче каква е, средствата да са такива се питам, ви питам?

 

Примитивизъм

    Примитивeн е бил животът на първобитния човек, защото са били първобитни възможностите му. Само да се наяде и да се облече. Да има храна, все едно каква и топлина, все едно с какво! Примитивни са били изискванията  му към живота си.  Всичко останало е било вън от полезрението на първобитния човек.

    Примитивна е заложената в живота на българското общество тема днес за производство на електроенергия. Все по-първобитно е примитивно налаганото разбиране за тока. Стойност на централите и ВЕИ като изградени и работещи производствени единици и цена на произведения от тях ток за потребителя. Стойност и цена са пара, а от там и храна-топлина. Да се наядем и да ни е топло! Само това! Всичко останало е вън от  полезрението на съвременния бакалин. А това много напомня първобитното в човека, което би трябвало да е изживяно след хилядолетно развитие и усъвършенстване на човека.

 

Негативизъм

към всичко, вън от АЕЦ и по-специално от Белене ехти в публичното ни пространство. АЕЦ, само АЕЦ и най-вече АЕЦ Белене! Никакви водни, термични и особено “възобновяеми” източници на ел. ток, защото те не са като атомните! И най-вече като руските атомни, които са върх на техниката, технологията, ефективността и сигурността.

    Руско желязо и управление на сигурността от американската Уестингхаус и немската Сименс  при доработката на АЕЦ Козлодуй и на френската Арева в АЕЦ Белене? Защо не са изцяло руски като в Чернобил?

    Най-доходният бизнес в България през последните години е с вторични суровини: метал и хартия. С метален и хартиен бизнес! Обект на доменните пещи е  руско-българската “Нация техническа”, а на хартиените заводи Маркс-Ленин-Живков-ите томове. Кремиковци, който се самоизяжда и хартиените заводи, които преработват в тоалетна хартия вредната за човешкото общество идеология.

    Най-доходният бизнес и в Русия е също така “старото желязо” от рухналата им промишленост като неконкурентно-способна спрямо западната. Един поглед върху публикувания Топ 20 в списание Форбс се вижда, че най-много като брой и като капитал-милиардери на Русия са в металургията. Не са в машиностроенето, високите технологии, не са и в природните дадености петрол и газ, на които Русия е много богата. Кога ли ще дойде ред и на Атомстрой да тръгне към доменните пещи, за да спре да заплашва сигурността по света, се питам? Каквато е тяхната АЕЦ Белене на наша територия.

    

Позитивизъм

    Електрическата енергия е универсално средство в производство на стоки и за потребление в бита. Като екологично чиста и високо ефективна енергия, тя няма аналог-заместител на този етап в човешкото развитие. Много широк е асортиментът на уредите, които превръщат електрическата енергия в механична, топлинна, светлинна,…енергия. Използуването й в човешкия живот е позитивно.

    Средствата за производство на ел. енергия, също така трябва да носят позитивизъм в живота на човека. Да му дават сигурност, спокойствие, добър и здравословен живот. Да са възможно най-полезни в пълния смисъл на тази дума! Появата им във времето не е случайна и това трябва ни казва, много да ни говори! Най-напред се появи  ВЕЦ, после ТЕЦ, АЕЦ, а днес и ВЕИ. За да излязат те на преден план, явно има пренасищане от човешка алчност за по-евтин и по-добър живот на каквато и да е цена. Точно такова е пренасищането от алчност-човешка и при уредите в потреблението с ел. енергия, които правят човека претенциозен, ленив и мързелив. Претенциозен е и чрез АЕЦ към ВЕИ само като пари и цени. Необходимо е човек да преоцени начина си живот изобщо, който е достигнал недопустим предел на своето самоунищожение. В противен случай, той е обречен да вегетира и…..да умре мърцина!

Икономизъм

    Икономическата обосновка  на днешните бакали доказва, че те са с увредено, старо, мегаломанско мислене. Мега-изпълненията им в производството на полето и в града през последните 60 години доказаха своята несъстоятелност. Промишленият мастодонт наруши пазарното и екологично равновесие и затова отива в доменните пещи днес. Селско-земеделският мастодонт-ТКЗС отрови земята и душата на земеделеца и ги направи градски. Битово-градският мастодонт Топлофикация не реши ценовия проблем, а го задълбочи и затова той плаче за ново решение и изпълнение. АЕЦ Козлодуй е мегаломанско руско изпълнение, което не реши проблема ток на редовия българин. Имаше режим на тока 1 към 3, а ще има извеждане от работа на реактори, не по-малко скъпи от работата и въвеждане-строежът й, както и с отработеното гориво. Същото се отнася и до мега-проектите при ВЕЦ. Що се отнася до ТЕЦ, тя трябва да е с двойно предназначение. Да произвежда ток и топлина, а не само едното. Освен това, колкото по-високо е мегават-изпълнението на електрическата централа, толкова на по-далечни разстояния се транспортира тока с двойното превръщане на напрежението, далекопроводи с загуба на ток и най-вече бетонираната под стълбовете обработваема земя за вечни времена.

    ВЕИ са перспектива като времево появяване и като бъдещо развитие и налагане в живота на човека. ВЕИ като дребни, местни производители на ток, за които не е необходима инфраструктура, няма транспортни загуби, няма и трансформатори за високо-ниско напрежение.   Примитивно погледнато те са все още парично най-скъпи, но перспективно погледнато те са, те ще бъдат най-приемливи. Животът ще ги наложи като такива, а човешкият гении ще ги усъвършенства и утвърди.

 

Патриотизъм

    Цел на тази масирана обработка на общественото мнение е България да се преориентира отново на Изток. Политическата зависимост от Русия до вчера да се превърне в икономическа зависимост днес, която да прерасне отново в политическа зависимост. Цел на “Тройния шлем” на Президента Първанов е тотална енергийна зависимост от Русия, което е в разрез с българските национални интереси. Национално предателство са те. Обект са на българските прокуратура и съд. 

    Назад към Русия, а не напред към Европа е основната цел на днешната безочлива мимикрия на бакалите. Зарибени с освободително чуждинско русофилство и с чуждо за България монархофилство. Едното дошло от Изток, другото от Запад. За много голямо съжаление, родно-народното отсъства през последните 135 години. С две много кратки времеви изключения. Едното с деветте години на Стефан Стамболов, другото с четирите години на Иван Костов.

 

Перспективизъм

    Идеологическият марксизъм, политическият комунизъм и икономическият деспотизъм дойдоха от Русия. Те обсебиха властта върху обикновения човек, направиха го зависим, несвободен в държавния и кооперативен производствен, монополен, мастодонт. Човекът в малката ферма е свободен човек. В малкото хотелче на морето и в планината, също. Дребният производител на стоки за пазара е свободен човек. Свободни са производителите на ток от водни, соларни, вятърни и битови, заедно с акумулиращите ток средства. Дребното и средно производство са гръбнак на всеки отрасъл, на всяка  икономика, защото ги движи свободен човек, а конкуренцията между тях гарантира ефективността и развитието им. Чрез по-малко консумирана енергия, да се произведе по-голямо количество продукт. И с по-високо качество.

    В екологично чистият електрически ток  добиван от екологично чистите природни: вода, газ, вятър, слънце, битови отпадъци и средствата за акумулиране на тока към тях е бъдещата перспектива на човечеството. Не в ТЕЦ, а още по-малко в АЕЦ!

 

18 април 2011г.

 

 

Коментари са забранени.